Andrzej Gawroński Wybitny Wielkopolanin
Redaktor: Redakcja   
17.11.2010.
Urodzony 14 lipca 1956 roku w Poznaniu. Pochodzi z rodziny inteligenckiej o wielopokoleniowych korzeniach Wielko polskich i Małopolskich. Duże znaczenie przywiązuje do pracy naukowo - dydaktycznej, działalności gospodarczej, kultury i sztuki oraz sportu (Mistrz Polski Juniorów w koszykówce w 1974 roku, w słynnym zespole Eugeniusza Kijewskiego Warta Poznań).

Od lewej dr hab. Jacek Zimowski, w środku dr Andrzej Gawroński, nastepnie prof. zw. dr hab. Władysław Górski - Uniwersytet Szczeciński./p>

Andrzej Gawroński

Urodzony 14 lipca 1956 roku w Poznaniu. Pochodzi z rodziny inteligenckiej o wielopokoleniowych korzeniach Wielko polskich i Małopolskich. Duże znaczenie przywiązuje do pracy naukowo - dydaktycznej, działalności gospodarczej, kultury i sztuki oraz sportu (Mistrz Polski Juniorów w koszykówce w 1974 roku, w słynnym zespole Eugeniusza Kijewskiego Warta Poznań). Student Akademii Wychowania Fizycznego. Po obyciu praktyk studenckich (Serafitki Poznań) i po rezygnacji ze studiów na AWF, poddaje się skutecznie egzaminom wstępnym na Akademii Ekonomicznej.

Jest absolwentem (1980 rok) handlu zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W latach 80-tych odbył praktyki zawodowe na Uniwersytecie w Monachium (Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen) i Stuttgarcie (Universitat Stuttgart). Po obronie doktoratu (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za wady produktów, jako instrument ochrony interesu konsumenta) w latach 1987 - 1989 odbył naukowy staż asystencki na Uniwersytecie w Kolonii (Universitat zu Koln) - w czołowej placówce ubezpieczeń gospodarczych w Europie (prof. Dieter Farny). W latach 1986 - 1989 Sekretarz Redakcji wydawnictwa „Studia Ubezpieczeniowe". Był również stypendystą obszernego programu rządu USA (USID, 1995 rok), w ramach którego zwiedził m.in. New York, Washington, Wiriginię, Charleston, Savannah, Las Vegas, San Francisco, Los Angeles, Toledo, Buffalo.

W latach 1980 - 1989 pracował na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w Katedrze Finansów (asystent, adiunkt). W latach 1989-1991 był prezesem Wielkopolskiej Giełdy Towarowej. W latach 1991-1997 pełnił funkcją prezydenta Wielkopolskiej Izby Przemysłowo -Handlowej (wówczas Izby Gospodarczej), jednej z największych organizacji samorządu gospodarczego w Polsce. Podczas swojej prezesury nawiązywał aktywnie kontakty gospodarcze z Nothingam, Pampeluną (Kraj Basków), Bilbao, Rennes, Paryżem, Berlinem, San Remo, San Sebastian itd.. Od roku 1994 do roku 1996 był reprezentantem województwa poznańskiego w Wielkopolskiej Radzie Gospodarczej. Był współorganizatorem i pierwszym prezesem World Trade Center w Poznaniu (lata 1995-98). Od 1990 (do 2005 roku wspólnie z prof. dr hab. Tadeuszem Sangowskim) prezes SAGA Brokers sc. Wraz z prof. T. Sangowskim (i gronem współpracowników) stworzył i zweryfikował zasady i podstawy funkcjonowania nowego zawodu ubezpieczeniowego w Polsce „brokerstwa ubezpieczeniowego". Pierwszy Polski Dom Brokerski Gawroński i Sangowski był w tym względzie naturalnym poligonem doświadczeń prawnych i zawodowych (i jest nim do dziś). W roku 1997 został mianowany, przez Królową Niderlandów Beatrix, Konsulem Honorowym Królestwa Niderlandów z obszarem działania na województwa: wielkopolskie, lubuskie, kujawsko -- pomorskie. Funkcję tę pełni do dziś. Jednocześnie jest również Prodziekanem Korpusu Konsularnego m. Poznania. Od roku 2002 wiceprezes i kustosz Fundacji Gawrońskich, powołanej w celu wspierania i inspirowania rozwoju kultury polskiej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez propagowanie dziedzictwa kulturowego, artystycznego i historycznego ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i regionu Wielkopolski.

Od roku 2007 Prezes Rady Fundacji Millenium Una Vivendi w Sierakowie nad Wartą. W ramach tej funkcji współinicjator ratowania i remontu Kościoła Poewangelickiego w Sierakowie oraz m.in. pomysłodawca zainstalowania tam Muzeum Tolerancji i Tradycji Staropolskiej (Muzeum Sarmatyzmu). Inicjator i twórca podstaw oraz pierwszy prezes Towarzystwa Olendrów Polskich z siedzibą w Bucharzewie nad Wartą (2008 rok). Powołany w 2008 roku przez Ministra Spraw Zagranicznych, Radosława Sikorskiego i Dyrektora Instytutu Zachodniego, prof. Andrzeja Saksona do Rady Naukowej Instytutu.

Jest autorem i współautorem szeregu prac i opracowań naukowych i wdrożeniowych (ubezpieczenia w obrocie zagranicznym, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt, ubezpieczenie od sukcesu, ubezpieczenie BI zespołów sportowych itd.), w tym publikacji w zagranicznych czasopismach specjalistycznych (m.in. Versicherunswirtschafi). Członek lub były członek polskich i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń naukowych (min. Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego - AIDA, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – PTE). Był ekspertem Senatu RP w kwestiach ustawy samorządowej (lata 1991-93). Był także reprezentantem Rządu RP w Radzie Nadzorczej Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Współpracy Gospodarczej S. A. w Gorzowie oraz członkiem kilku gremiów o randze ogólnopolskiej bądź lokalnej (min. Rada Nadzorcza Autostrady Wielkopolskiej S. A.,

Rada Nadzorcza W. Kruk Sp. z o. o., Rada Nadzorcza Wielkopolskiego Domu Ubezpieczeń Sp. z o. o., Komisja Rewizyjna Krajowej Izby Gospodarczej, Komisja Rewizyjna Polskiego Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych).Do głównych zainteresowań należy zaliczyć szeroko rozumianą historię, geografię, turystykę i sport (sponsoring i promocja wielu imprez sportowych), ale największą pasją jest sztuka. Był członkiem Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Promocji Sztuki Współczesnej w Poznaniu (dopóki Towarzystwo funkcjonowało). Jest także członkiem Ekologicznego Stowarzyszenia Środowisk Twórczych Eko-Art. Jest założycielem Fundacji Gawrońskich (2002 r), która gromadzi dzieła polskiego malarstwa współczesnego i historycznego, sponsoruje wystawy i eksponuje własne zbiory oraz gromadzi archiwalia. Ponadto jest depozytariuszem archiwum prof. Zbigniewa Zielińskiego (kilka tysięcy dokumentów i obiektów archiwalnych), dotyczących m.in. planów odbudowy poznańskiego Starego Rynku i Zamku Przemysława murów obronnych i baszt Poznania. Wspiera finansowo i rzeczowo liczne instytucje kulturalne m.in. w imieniu Fundacji Gawrońskich przekazał w wieczysty depozyt Muzeum Instrumentów Muzycznych, unikatowe Pianino Wielkie, przypisywane księżniczce Mariannie von Niederlanden oraz organizacje kombatanckie. Aktywnie wspiera również Polski Klub Kawaleryjski. Muzeum Instrumentów Muzycznych uzyskało również od Fundacji Gawrońskich kolekcję karykatur Stanisława Mrowińskiego, zbiór pt. „Ludzie muzyki miasta Poznania" oraz depozyty instrumentalne: skrzydłówka kresowa z Wołynia (Łuck), dageridoo australijski instrument pasterski. Jest zaangażowany w życie miasta Poznania i Wielkopolski. Stworzył m.in. ideę wzniesienia Muru Pamięci Wielkopolan (pomnika składającego się z segmentów przypominających najważniejsze dla Wielkopolan wydarzenia i postacie) oraz koncepcję Tablicy Pięciu Prezydentów, upamiętniającą ich wizytę podczas obchodów 50 rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca '56, a odsłoniętą rok później. Jest laureatem nagród naukowych Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Ministerstwa Edukacji Narodowej i sportowych. Otrzymał odznaczenie Wojewody Wielkopolskiego w uznaniu zasług na wspólnej drodze do zjednoczonej Europy (2004 r), a za zasługi na rzecz szerzenia pracy organicznej odznaczony został Srebrnym Medalem "Labor omnia vincit" przyznanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego oraz nagrodę „Wielkopolski Filar Biznesu 2001" za jakość usług ubezpieczeniowych. Otrzymał także statuetkę Ojca Mariana Żelazka - Wybitna Osobistość Pracy Organicznej i inne. W roku 2005 odznaczony został za zasługi na niwie gospodarczej Brązowym Krzyżem Zasługi. W dniu 16 maja 2008 roku firma, którą zarządza otrzymała przyznany jej przez Kapitułę Nagrody Gospodarczej Stowarzyszenia Ruch Regionalny Wielkopolan Kryształowy Puchar Polski oraz Złoty Medal dla najlepszej firmy brokerskiej w Polsce.

W 2009 roku, jako dowód uznania za pomoc i zaangażowanie, wraz z żoną Krystyną otrzymali Odznakę Honorową Związku Oficerów Rezerwy Polskiej RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Order św. Biskupa Męczennika za działalność charytatywną. Regionalista: członek Stowarzyszenia Ziemi Międzychodzkiej. Honorowy członek OSP Chojno nad Wartą. Poza Europą i USA odwiedził Wenezuelę, Indonezję, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Palestynę itd. Żonaty (Krystyna, mgr ekonomii), 2 dzieci (Anna, mgr ekonomii i Tomasz, student).