ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Honorowy medal

„Verba docent – exempla trahunt” „ Słowa uczą – przykłady pociągają” dla Prezesa WGRO S.A. Grzegorza Hempowicza.
 
Programy edukacyjne i konkursy dla najmłodszych

Od 2003 roku WGRO S.A. realizuje program edukacyjny dla najmodszych „Z kwiatami za pan brat”. Program ma na celu przyblienie dzieciom kwiatów i rolin ozdobnych oraz pokazanie najmodszym jak wane s one w yciu kadego czowieka. Do sierpnia 2010 roku przeprowadzono 7 edycji programu.
 
FLORYSTYKA NA WGRO S.A.

W organizowaniu imprez florystycznych WGRO S.A na stałe współpracuje z kilkudziesięcioma zawodowymi florystami z kraju i zagranicy. Od początku te formy aktywności cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony aktualnych i potencjalnych klientów rynku.
 
Znak towarowy " Produkt z WGRO S.A"

Zgodnie z tendencjami światowymi rynki hurtowe dla wyróżnienia kupowanych na nich produktów, wprowadzają własne znaki towarowe. Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu od kilku lat realizuje program promocyjny pod własnym zarejestrowanym znakiem towarowym "Produkt z WGRO S.A.".
 
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu wizytówką Poznania i całego Regionu Wielkopols

W Poznaniu prekursorem budowy nowoczesnej infrastruktury rynkowej w Polsce. Od Poznania wszystko się zaczęło.
 
Podróż na Antarktydę

Drugą była wyprawa turystyczno-naukowa lodołamaczem z Ushuaia - najbardziej na południe wysuniętego miasteczka-portu na Ziemi Ognistej w Argentynie.
 
Mój pobyt w Brazylii

Pomimo wielu zajęć i działań Grzegorz Hempowicz uczestniczył w kilku wyprawach w różne rejony świata. Najbardziej utkwiły mu w pamięci dwie wyprawy: do Brazylii, gdzie razem z członkami Stowarzyszenia Sołtysów Polskich uczestniczył w spotkaniu z tamtejszą Polonią.
 
Wybitny Wielkopolanin Grzegorz Hempowicz

Urodzony 24 lutego 1945 roku, w pierwszym dniu oswobodzonego Poznania, jako prawdopodobnie jedyny nowonarodzony Poznaniak w tym dniu.
 
Gildia inspiruje i wspiera działalność rolników i organizacji producenckich.
Redaktor: Redakcja   
18.11.2010.
W tym obszarze działań Gildia:

W tym obszarze działań Gildia:

  • Współorganizowała z Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych szkolenia dla inspektorów jakości.
  • Udzielała wsparcie dla budowy i funkcjonowania laboratorium analiz ogrodniczych prowadzących badania na rzecz praktyki w Pleszewie.
  • organizowała na szeroką skalę szkolenia dla producentów w zakresie kompleksowej organizacji i uprawy wybranych warzyw. Zapewniała im kompleksowe zaopatrzenie i zbyt na wybrane produkty głównie na eksport i do przetwórstwa.
  • Inspirowała i wspierała powstanie grup producentów.

Udział w targach i wystawach

Ważnym obszarem działalności marketingowej WGRO S.A. jest udział w targach i wystawach w kraju i poza granicami na których promujemy firmy i produkty z naszego rynku. Regularnie uczestniczy w Fruit-Logistyka w Berlinie oraz innych targach i wystawach między innymi Gardenia, Polagra, IPM Essen, Floriga w Lipsku, Dni Ogrodnika w Gołuchowie. Targi są okazją do zapoznania się z obowiązującymi trendami na hurtowym rynku produktów żywnościowych i ogrodniczych oraz nawiązania kontaktów z kontrahentami z Unii Europejskiej.

Działania na rzecz otoczenia zewnętrznego

Potwierdzenie dużej wrażliwości społecznej operatorów i pracowników Gildii jest spontaniczny masowy udział w akcjach krwiodawstwa oraz zbiórkach pieniędzy i żywności zorganizowanych na WGRO S.A. W miarę swoich możliwości Gildia podejmuje współpracę z rożnymi organizacjami pożytku społecznego między innymi z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, Caritas Polska, Fundacją pomocy Wzajemnej „Barka”, Wielkopolskim Bankiem Żywności. Gildia sponsoruje działalność Stowarzyszenia Sportowego Poznańska Szkoła Piłkarska „Poznaniak” - młodzieżową drużynę piłki nożnej kobiet, młodzieżową sekcję szermierczą Klubu Sportowego „ Warta” Poznań. „ Dyskusyjny Klub Filmowy” Stowarzyszenie Przyjaciół DKF. Zespół Tańca Ludowego AWF - Poznań . Uczestniczy w akcji „Zielony Poznań” organizowanej przez Wydział Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania. Udziela pomocy różnym organizacjom dającym wsparcie najbardziej potrzebującym między innymi Fundacji „ARKA” Wspólnota w Poznaniu, Kuchni Społecznej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek, Towarzystwu Pomocy Potrzebującym im. Brata Alberta „Nadzieja”, Fundacji dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci - Zarząd Wielkopolska Odział Regionalny. Wspiera zakładowe zespoły koszykówki i piłki nożnej. Kilkakrotnie na terenie WGRO S.A. odbywały się miejskie dożynki.

Przynależność do organizacji branżowych.

Od wielu lat WGRO S.A w Poznaniu aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych organizacjach i instytucjach prowadzących działalność w interesie rynków hurtowych oraz sektora rolno ogrodniczego w celu wsparcia wysiłków dla usprawnienia ich działalności. Znajduje to wraz w licznych wystąpieniach członków zarządu Gildii na plenarnych i roboczych posiedzeniach tych organizacji oraz organizowanych przez nich seminariach i konferencjach.

Od 1996r WGRO S.A. jest członkiem Światowego Związku Rynków Hurtowych (WUWM). Organizacja ta służy wymianie doświadczeń oraz inicjowaniu zmian legislacyjnych oraz kierunków dalszego rozwoju rynków hurtowych w warunkach postępującej globalizacji rynku. Aktualnie Gildia obok wymienionego wyżej jest członkiem Wielkopolskiej Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej, Polskiej Izby Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Izby Producentów i Handlowców Roślin Ozdobnych, Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe oraz Klubu Agrobiznes.

Nagrody i wyróżnienia

Dzięki swojej działalności WGRO S.A. na trwałe wpisała się w handlową mapę Polski i stała się wizytówką miasta i regionu. Potwierdzeniem pozytywnej działalności WGRO S.A. na rzecz regionu i środowiska w którym działa są przyznane liczne wyróżnienia, nagrody oraz uzyskane certyfikaty. Poza wymienionymi wyżej certyfikatami ISO i HACCP : Certyfikat „Najlepsza Jakość”, Nagroda Gospodarcza Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Przedsiębiorstwo w Wielkopolsce”, Statuetka „Złoty Hipolit”, Program „Solidny Partner” – rzetelność i odpowiedzialność w biznesie”, „Kryształowy Puchar Wielkopolski” dla najlepszych przedsiębiorstw w Polsce; Nagroda Logistyczna „Logistics 2002”, Certyfikaty „Solidna firma” w latach 2006-2009 za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsument oraz Srebrny Certyfikat „Solidna Firma” za trzykrotne zdobycie tego wyróżnienia; „Wielkopolska Jakość” za sprawność organizacyjną i nowoczesność systemów dystrybucji produktów rolno-ogrodniczych oferowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Z kolei w kwietniu 2009 r WGRO S.A. otrzymała certyfikat „Przejrzysta Firma” przyznawany przez Dun and Braddsteet Poland, pod patronatem FAKTOR In Bank , miesięcznik Forbes i Bisnode Polska nadawany za publikacje sprawozdań finansowych lub przekazywanie ich Dun Bradsteet Poland.

Uznanie środowiska

Profesjonalizm zarządzania WGRO S.A w Poznaniu znajdujący odzwierciedlenie w jej osiągnięciach na polu gospodarczym i społecznym oraz aktywna działalność na rzecz otoczenia w którym działa, znajdują wysokie uznanie środowiska, co owocuje uzyskiwanymi przez Pana Prezesa G. Hempowicza wyróżnieniami oraz wyborem jego osoby na odpowiedzialne stanowiska w organizacjach branżowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »