Honorowy medal
Redaktor: Administrator   
18.11.2010.
„Verba docent – exempla trahunt” „ Słowa uczą – przykłady pociągają” dla Prezesa WGRO S.A. Grzegorza Hempowicza.

WGRO S,A. po rozbudowie widziana z lotu ptaka

Boks mięsny na nowej hali spożywczej S-4

Boks rybny na nowej hali S-3

Wyrazem uznania dla działalności Gildii jest wyróżnienie dla jej Prezesa. W dniu 29 września 2007r na terenie Międzynarodowych Targów Polagra Farma w Poznaniu odbyła się bardzo miła uroczystość wręczenia prezesowi WGRO S.A. Grzegorzowi Hempowiczowi honorowego medalu „Verba docent – exempla trahunt” („ Słowa uczą – przykłady pociągają”). Tym zaszczytnym wyróżnieniem Kapituła Honorowego Medalu odznacza osoby, szczególnie zasłużone dla rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej, infrastruktury rynkowej oraz zaangażowane w działalności społeczno-samorządowej.

Tytuł Menedżera Najwyższej Jakości Roku 2008

W 2008 Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością oraz Redakcja Magazynu Samorządu Gospodarczego Biznes Wielkopolska przyznały wyróżnienie indywidualne i tytuł „Menedżera Najwyższej Jakości Roku 2008” prezesowi WGRO S.A. Grzegorzowi Hempowiczowi.

Przewodnictwo Stowarzyszeniu Polskie Rynki Hurtowe

WGRO S.A. jest jednym z inicjatorów i założycieli Stowarzyszenia Polskie Rynki Hurtowe a jego przewodniczącym od samego powstania jest wybierany na kolejne kadencje Pan Prezes G. Hempowicz. Celem Stowarzyszenia jest: wymiana doświadczeń, reprezentowanie środowiska na zewnątrz, podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć między innymi legislacyjnych, w zakresie informacji rynkowej, wypracowania własnych marek i standardów handlowych itp.

Uznanie na arenie międzynarodowej

Uznaniem wysokiej pozycji WGRO S.A. na arenie międzynarodowej są pełnione przez Pan Prezesa G. Hempowicza funkcje między innymi: konsultanta w organizacji i tworzeniu wytycznych organizacyjnych i prawnych dla innych rynków hurtowych w kraju i zagranicą, członka zarządu i wiceprezesa WUWM w Hadze w latach 1998-2002, współzałożyciela i prezesa Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Rynków Hurtowych Europy Środkowej i Wschodniej w Poznaniu funkcjonującego do czasu wejścia Polski i innych krajów do Unii Europejskiej, członka komisji finansowej WUWM w latach 2006-2008, członka zarządu WUWM od 2008r.

Gildia ważnym źródłem informacji i ośrodkiem edukacji rynkowej.

Na koniec warto zwrócić uwagę na funkcje edukacyjne Gildii. Rocznie Gildię w celach poznawczych odwiedza od 100 do 120 wycieczek i delegacji: rolników, uczniów szkół średnich, studentów, członków: izb rolniczych, kół gospodyń wiejskich, przedstawicieli banków i biznesu itp. Oprócz zwiedzania rynku uczestnicy mają okazję zapoznania się z zasadami organizacji i funkcjonowania rynku hurtowego, zwyczajami i standardami handlowymi, wymogami jakościowymi, stosowanymi opakowaniami i oznaczeniami produktów itp.

Dotychczasowe osiągnięcia Gildii sprawiają, że jej działalność oraz kreowane przez nią informacje źródłowe stanowią podstawę do licznych opracowań naukowych: prac licencjackich i magisterskich, a nawet doktoranckich i habilitacyjnych w Polsce i zagranicą. Działalność Gildii znajduje również odzwierciedlenie w licznych artykułach w czasopismach fachowych, w referatach i wystąpieniach na seminariach konferencjach naukowych i popularno - naukowych , w audycjach telewizyjnych poświeconych problematyce rynkowej.

Gildia swoistego rodzaju dobrem publicznym.

Przedstawione w skrócie powyżej obszary działalności Gildii upoważniają do stwierdzenia, że stanowi ona swoistego rodzaju dobro publiczne dające korzyści szerszej społeczności a jako takie, powinna być przedmiotem troski nas wszystkich, a przede wszystkim władz publicznych.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484