WYBITNY WIELKOPOLANIN Marek Woźniak
Autor: Redakcja   
17.06.2009.

Życiorys Marszałka

Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Grzegorz Schetyna Wicepremier rządu

Urodził się 5 marca 1960 roku. Jest absolwentem archeologii na Wydziale Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Polityki i Zarządu Lokalnego na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1990-1994 był Sekretarzem Gminy Suchy Las, a od grudnia 1994 roku sprawował funkcję pełnomocnika Wojewody Poznańskiego ds. systemu zamówień publicznych i redaktora naczelnego Wielkopolskiego Biuletynu Zamówień Publicznych. W tym czasie współpracował, jako wykładowca, z Urzędem Zamówień Publicznych w Warszawie.

Od lipca 1998 roku kierował Urzędem Rejonowym w Poznaniu, jako pełnomocnik ds. utworzenia powiatu poznańskiego. Jednocześnie w latach 1994 - 1998 był Radnym Gminy Suchy Las. W 1998 roku został wybrany do Rady Powiatu Poznańskiego i Zarządu Powiatu Poznańskiego. Od 2002 do października 2005 roku był Wicestarostą Powiatu Poznańskiego. W październiku 2005 roku objął funkcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Od lipca 2006 roku do marca 2007 roku Przewodniczący Konwentu Marszałków Województw RP. Od lutego 2006 roku Członek Komitetu Regionów w Brukseli. Uczestniczy w pracach dwóch Komisji: EDUC (Kultury, Edukacji i Badań Naukowych) oraz RELEX (Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej). Od października 2007 roku zastępca ad personam Wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów oraz przewodniczącego delegacji polskiej w Komitecie Regionów, Brunona Synaka.  Od kwietnia 2008 roku  Przewodniczący delegacji polskiej do Komitetu Regionów. Podczas 74. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli, 10. kwietnia 2008 roku, wybrany na Wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów oraz na stanowisko Członka Prezydium Komitetu Regionów.

Od listopada 2006 roku Członek Biura AER (Zgromadzenie Regionów Europy). Uczestniczy w pracach m.in. Komisji Stałej i ds. Instytucjonalnych oraz Gospodarki i Rozwoju Regionalnego.

Od 2008 r. przedstawiciel Związku Województw RP w Zespole ds. Polityki Europejskiej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W wyborach samorządowych w listopadzie 2006 roku został radnym III kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy Platformy Obywatelskiej, zdobywając największą liczbę głosów spośród radnych (22 240). Po raz drugi wybrany Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego (kadencje: 10. 2005 r. – 11. 2006 r. oraz. 11. 2006 r. – do chwili obecnej).

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484