Prof. Michał Kulesza wybitny Polak - wspóltwórca reformy samorządowej Polski
Autor: Ludwik Ratajczak   
22.02.2013.

Dr inż. Marian Krzaklewski członek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w latach 1991 - 2002 przewodniczący związku, twórca, przewodniczący Akcji Wyborczej "Solidarność". Michał Kulesza prof. prawa na Uniwersytecie Warszawskim, kierownik Zakładu Nauki Administracji, uczestnik obrad Okrągłego Stołu w grupie ds. samorządu terytorialnego, współtwórca ustawy o samorządzie gminnym z 1990 r., oraz wielu ustaw i programów z zakresu administracji publicznej, w latach 1997 - 1999 pełnomocnik Rządu ds reform ustrojowych Państwa, radca prawny, kierował Grupą Prawa Publicznego w kancelarii Prawnej Baker&McKenzie. Jerzy Buzek premier rządu AWS-UW.


10 lat Samorządu Województwa

Szanowni Państwo!

Zmarł prof. Michał Kulesza.
Odszedł wybitny Polska, współtwórca samorządów w Polsce. Spotkałem go w lipcu 1991 r. w Komisji Sulimierskiego. Komisja badała układ regionalny w dwóch aspektach - przestrzennym i kompetencyjnym. To wtedy dał mi broszurkę: "W sprawie reformy terytorialnej", to było 12 lipca 1991 r. To był opis działań od gminy, poprzez powiat do regionu z pełną autonomią, tylko 15 stron. Fragment tego opracowania pokazujemy. Bielecki powołując tę komisję powiedział: "Panowie chcę od was Polski z dużymi regionami i samorządem w gminie i powiecie". Wydawaliśmy przy Urzędzie Rady Ministrów biuletyn, który był tworzony przez Zespół do Opracowania Koncepcji Zmian w Organizacji Terytorialnej Państwa. Numer 1 marzec 1991r., a nr. 20 był ostatni - grudzień 1991r. Czyli komisja działała 10 miwsięcy. To 20 biuletynów oprawiłem w dwóch tomach, które mam. W nich jest wszystko o samorządach w powiecie, gminie i też o autonomii regionalnej. Nowy rząd Olszewskiego rozwiązał komisję i cały nasz dorobek przepadł. Wtedy prof. Michał Kulesza powiedział mi, że to taki warszawski zwyczaj. Rozmawiałem z Olszewskim, ale on nie miał wizji nowoczesnego państwa, ale tacy ludzie wtedy rządzili Polską. Przeniosłem się do Warszawy i opracowaliśmy konstytucję Unii Wielkopolan Koło w Warszawie, państwa regionalnego i też byłem w zespole Stronnictwa Demokratycznego, gdzie opracowano Konstytucję, w której samorząd jest w gminie, powiecie i województwie. Ale wtedy rządzłił Kwaśniewski i wprowadził do konstytucji samorząd tylko do gminy. To był wielki skandal i teraz trzeba było czekać na zmianę rządu, żeby ustawami zwykłymi powołać powiaty i duże województwa. Do władzy doszedł AWS, powołał rząd Jerzego Buzka to On wprowadził w 1998 r. reformę Administracji Publicznej i Samorząd Wojewódzki. I teraz nastąpił czas prof. Michała Kuleszy, opisujemy jego działanie. Ale z winy prezydenta A. Kwaśniewskiego mamy 16 województw, nie zgadzał się na wprowadzenie 11 regionów. Ale to nie jest koniec reformy, mówi prof. M. Kulesza: "Ustawy są już gotowe. I zapewniam wszystkich, że zmieni się funkcja wojewody w systemie. On już nie będzie żadnym gospodarzem województwa, tylko wiceministrem, albo gubernatorem lub prefektem rządu centralnego w regionie. może będzie miał pod sobą 3,4 województwa. Będzie sprawował nadzór nad samorządami i analizował wykorzystanie majątku państwowego. Na nim spoczywa obowiązek czuwania nad porządkiem i bezpieczeństwem publicznym. Pamiętać musimy, że wiele rzeczy porządkuje też ustawa metropolitarna. Trzeba też się zastanowić nad sprawiedliwszym systemem wykorzystania podatków państwa w stosunku do samorządów w Polsce. Musi się samorządom opłacać, gdy będą dobrze rządzić w gminie, powiecie i województwie", to będą mieli więcej pieniędzy. Odszedł wspaniały człowiek i mam obawy o następcę. Bo tacy ludzie są warci złota. To co robił było drogą budowy silnej Polski.