Seyda Władysław - Wybitny Wielkopolanin
Seyda Władysław - Wybitny Wielkopolanin
08.01.2008.

Seyda Władysław (1863-1939), polski polityk, brat M. Seydy i Z. Seydy. Jeden z przywódców Narodowej Demokracji na Górnym Śląsku, następnie w Poznańskiem. 1907-1918 poseł do parlamentu niemieckiego, w którym pełnił funkcję przewodniczącego Koła Polskiego 
(1914-1918). W lipcu 1918 wystąpił w parlamencie berlińskim z hasłem odbudowy niepodległego państwa polskiego.

Władysław Seyda

Organizator tajnego Koła Międzypartyjnego w zaborze pruskim i emisariusz Naczelnego Komitetu Narodowego. 1918-1919 członek Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. 1919-1920 minister byłej dzielnicy pruskiej. 1924-1929 Prezes Sądu Najwyższego.

Redakcja

Mało napisano o Władysławie Seydzie. Świetnie wykształcony, perfekcyjnie znał język niemiecki i angielski. To jego wysłał Dmowski do USA żeby wytłumaczył, że Polska jest też na ziemiach zachodnich. Piłsudski powołał samozwańczy rząd w Warszawie i nie chciał się dogadać z Wielkopolską i Śląskiem. Ale wtedy nikt nie wiedział, że Piłsudski podpisał w Magdeburgu lojalkę z hr Kesslerem “Obecna generacja Polaków nie będzie prowadziła wojny o Poznańskie i Pomorze. Jeżeli Ententa podaruje im obie te prowincje, nie powiedzą oni “nie"; ale współczesna generacja sama z tego powodu wojny nie rozpocznie". (rozmowy Piłsudskiego z hrabią Kesslerem opracował 
J. Holzer “Kwartalnik historyczny" nr 2). Trzeba przyznać, że Piłsudski wobec Niemców był lojalny. Dlatego wszystkie rozmowy Wielkopolan w Warszawie w dniach 12 - 18 listopada 1918 roku, były skazane na niepowodzenie. Widząc tę sytuację Seyda powiedział Piłsudskiemu, że przeprowadzimy wybory i wybierzemy posłów na Sejm. A ten Sejm nakreśli program i powołamy rząd, który będzie realizował naszą politykę. Co powiedzieli, to zrobili. Piłsudski był świadomy, że jeżeli nie przeprowadzi wyborów w Galicji i Kongresówce to Polski nie połączy się w jedną całość. Zrobił te wybory pod koniec lutego 1919 roku, a wzory wziął z Wielkopolski. Ale nie uznał naszego rządu i też wybranych posłów. Powiedział, że posłami Ziem Zachodnich są posłowi, którzy wygrali wybory do parlamentu niemieckiego. Było ich 18, ten dyktat Piłsudskiego przyjęli bo obawiali się, że Polskę źle ułożą. Dlatego posłowie w Warszawie wybrali Wojciecha Trąmpczyńskiego z Poznania, na pierwszego Marszałka Sejmu. Był on przeciw wagą wobec Piłsudskiego. Władysław Seyda był jednym z głównych współtwórców Konstytucji Marcowej 1921 roku. To on przekonał posłów, że Polskę należy oprzeć ustrój o samorządy, a i w nowej konstytucji jest taki zapis:

“ Dla celów administracyjnych Państwo Polskie podzielone będzie w drodze ustawodawczej na województwa, powiaty i gminy miejskie i wiejskie, które rządzą równocześnie jednostkami samorządu terytorialnego".

Napisano prosto i zrozumiale. A dziś samorząd tylko w gminie. Inne szczeble samorządu, są powołane przez ustawy zwykłe i może każdy sejm w III RP, IV RP, w każdej chwili powiaty i województwa zlikwidować. 
J. Kaczyński też straszył, że powiaty zlikwiduje i powoła 30 województw. Szczęście, że przegrał, bo nie będzie Polski rozwalał jak Gierek. Dlatego Władysław Seyda był największym twórcą tej pierwszej konstytucji. Miał zostać prezydentem Polski. Przyjdzie czas, że więcej o Władysławie Seydzie napiszemy. Dlatego zamieszczamy, wystąpienia Władysława Seydy na Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu. Bo wtedy toczył się bój, gdzie ma być stolica Polski - w Poznaniu, Krakowie czy Warszawie?

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484