Wybitny Wielkopolanin Władysław Anders
Autor: Ludwik Ratajczak   
02.09.2008.

Dowódca 15 Pułku Ułanów Poznańskich Władysław Anders (1892-1970). Dowódca pułku: 23.04.1919r - wrzesień 1921r.

Władysław Anders wstąpił w Rosji do wojska polskiego, dowodzonego przez gen. Dowbora Muśnickiego. Brał czynny udział w formowaniu Pułku Ułanów Kresowieckich, w którym dowodził szwadronem. Po rozwiązaniu korpusu w 1918 roku przyjechał ze swoim gen. Dowborem Muśnickim do Poznania i walczył w Powstaniu Wielkopolskim. Objął dowództwo 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich, przemianowany później na 15 Pułk Ułanów Poznańskich, na którego czele wyruszył na wojnę polsko-bolszewicką. W uznaniu zasług bojowych odznaczony został osobiście przez Marszałka Józefa Piłsudskiego orderem Virtutii Militari.

Piłsudski w Poznaniu powiedział szkoda, że nie w Warszawie?

“Tam, gdzieście byli byliście doskonali i historia lwią część zwycięstw wam przypisać musi. W tej dziedzinie jesteście najlepszym pułkiem jaki znam".

Wiemy dobrze, że Warszawa o udziale Wojska Wielkopolskiego zupełnie zapomniała. Więcej nas chwalili generałowie bolszewiccy. Tak się złożyło, że w 1926 roku, w trakcie przewrotu majowego, wierny przysiędze żołnierskiej Władysław Anders opowiedział sie po stronie legalnego trządu i prezydenta Wojciechowskiego, który pochodził z Wiwelkopolski. Jako szef sztabu dowódctwa wojsk rządowych kierował działaniami obronnymi wokół Belwederu, a nastepnie przeprowadził dostojników państwowych, a w tym prezydenta z Belwederu do Wilanowa. W Zamachu Majowym w 1926 roku zginęło 600 żołnierzy, gdzie są ich groby?

Dla Andersa było szokiem, że w Polsce demokratycznej mogło dojść do zamachu i to na rząd legalnie powołany przez Sejm. Wiedział jak Piłsudski odsunął od władzy gen. Dowbora Muśnickiego. Wraz z innymi oficerami został na krótko internowany w warszawskich Łazienkach. Potem w drodze łaski skierował go, jako dowódcę Samodzielnej Brygady Kawalerii na Wołyniu. To samo zrobił Marszałek Piłsudski z gen. Taczakiem, też go przesunął na Wschód. Władysław Anders był wspaniałym generałem, zbudował z gen. Dowborem Muśnickim silna ArmięWielkopolską. To ta armia przyczyniła sie walnie do zwycięstwa nad bolszewikami. Kto to dziś pamieta?

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484