Wybitny Wielkopolanin Ryszard Podlewski
Autor: Filipina Kraśniewska   
22.11.2013.
Ryszard Władysław Tadeusz Podlewski syn Jerzego iGabrieli Lenartowskiej, urodził się 18 marca 1932 roku we Wronkach. Szkołę Podstawową 8 klasową ukończył wmieście rodzinnym, ado liceum uczęszczał, dojeżdżając pociągiem do Szamotuł.

Ryszard Podlewski

Nasza Wielkopolska


Tu w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi zdał maturę, cały czas wiedział, że chce być dziennikarzem. W czasie studiów na Wydziale Filologii Polskiej na Uniwersytecie Poznańskim, debiutował fraszkami w „Głosie Wielkopolskim” wPoznaniu. Był rok 1953.

W roku 1954 stworzył wraz z grupą kolegów polonistów Wydział Satyry Uniwersytetu Poznańskiego, który był po prostu Kabaretem Studenckim „Żółtodziób".

Kabaret dał dwa programy. Do drugiego, całkowicie oryginalnego, gdzie był Kierownikiem Literackim, pisał z dwoma kolegami: Stefanem Mroczkowskim oraz Januszem Weroniczakiem wszystkie teksty: skeczy, piosenek i fraszek. Drugi program pt. „Otrzęsiny", zdobył na Ogólnopolskim Festiwalu Kabaretów Studenckich w Warszawie trzecie miejsce po gdańskim „Bim-Bomie” iwarszawskim STS-ie. Wjury byli Kazimierz Rudzki, Zenon Wiktorczyk i Władysław Szpilman. Ten ostatni uznał za najlep ze piosenki właśnie te z kabaretu „Żółtodziób". Fraszki z programu i niektóre skecze wydrukowano w studenckim piśmie „PO PROSTU". W roku 1954 jako student polonistyki, zawarł związek małżeński ze studentką Wydziału Biologii - Danielą Hatala. Była Ona także jedną z aktorek kabaretu „Żółtodziób", potem jako magister biologii pracowała, aż do emerytury w Wojewódzkich Stacjach SANEPID w Kielcach i w Poznaniu. Mają też dwie Córki: Barbarę i Joannę, które również ukończyły studia wyższe. Po 50 latach małżeństwa otrzymali „medale za długoletnie pożycie” od Prezydenta R.P. Aleksandra Kwaśniewskiego, wręczone na Uroczystości Jubileuszowej przez Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego. Po otrzymaniu przydziałów pracy, jako absolwenci U.P. skierowani zostali, wraz ze Stefanem Mroczkowskim, późniejszym reżyserem TV, zaangażowani w nowej Rozgłośni Polskiego Radia w Kielcach. W ciągu 20 lat pracy w_Radiu Kieleckim, pisał teksty do programów satyrycznych, literackich i estradowych, sam był także wraz z grupą zawodowych aktorów wykonawcą swoich tekstów. Przez 11 lat był wraz ze Stanisławem Fornalem, także polonistą, współautorem „Dziennikarskich i Radiowych Szopek Kieleckich". Wystawiano je zarówno w Polskim Radiu jak i na scenie. Był współtwórcą Kabaretu Dziennikarzy i Aktorów „KA CZKA” w czasie, kiedy Teatr im. Stefana Żeromskiego oraz Studium Aktorskie w Kielcach prowadziła wspaniała para: Irena i Tadeusz Byrscy. Przez 5 lat prowadził znane w kraju „Programy Nocnych Kielc", zorganizował pierwszy Zlot Słuchaczy tego programu z całej Polski u stóp Łysicy, w Schronisku „Świętej Katarzyny", o którym napisał także popularną piosenkę, rozpoczynającą zawsze te programy: p.t. „Czarownica z Łysicy"... Był też autorem pierwszych filmów dokumentalnych o Kielcach, które kręcił z entuzjastami Amatorskiej Kamery - Andrzejem Kurbańskim i Czesławem Łosińskim. Robił też pierwsze zawodowe reportaże telewizyjne z ekipami Telewizji Warszawskiej „na żywo” z województwa kieleckiego, realizowane przy pomocy wozu transmisyjnego, a współautorem był m.in. Ernest Bryl kiedy dotyczyły one tematyki kulturalnej i literackiej. W latach 1972-73 na Wydziale Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt.Percepcja programów nocnych Polskiego Radia", uzyskał tytuł magistra. Cały czas pisał fraszki, aforyzmy i drobne utwory satyryczne dla pism w całej Polsce, m.in. do „Przekroju", „Szpilek", Karuzeli", lubelskiej „KAMENY", warszawskiego „Tygodnika Kulturalnego", poznańskiego „Kaktusa", oraz lokalnych pism, wydań niedzielnych. Przez wiele lat pisał pierwsze kieleckie piosenki dla radia i estrady, m.in. teksty piosenek dla zespołów: „Bezimienni” i „Arianie". W latach 60-tych był współorganizatorem Klubu Literackiego „PONIDZIE” , którego spotkania comiesięczne odbywały się w Uniwersytecie Ludowym w Rożnicy. Dyrektorem UL był tam pisarz i pedagog Waldemar Babinicz. Przez około 5 lat był Prezesem „Ponidzia” i organizował wiele spotkań z pisarzami Łodzi, Warszawy, czy Krakowa. Klub opublikował kilka zbiorów poetyckich i kilka tomów prozy m.in. dyskutowanej bardzo żywo powieści Ryszarda Miernika: „Matoł". Za „PONIDZIE” otrzymał nagrodę ministra kultury, a za reportaże radiowe nagrody m.in. Miasta Kielc. W roku 1975 został przeniesiony służbowo do Telewizji Poznańskiej. Mimo, że zawsze na marginesie bardzo intensywnej pracy dziennikarskiej, pisał utwory satyryczne, drukowane m.in. w poznańskim „Tygodniu” i innych pismach, nie miał czasu pomyśleć o wstąpieniu do organizacji literackiej. Był przez wiele lat członkiem ZAiKS-u. Jako autor tzw. „małych form literackich". Należał i należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich od r.1960; Tutaj także zdobył szereg nagród za felietony i reportaże. Za działalność społeczną odznaczono go kolejno : Srebrnym Krzyżem, a później Złotym Krzyżem Zasługi. W twórczości, uznawanej za literacką, wyspecjalizował się wpisaniu aforyzmów. Mimo, że od lat mógłby już wydawać własne zbiory małych form, poprzestawał na wyrażaniu zgody na ich przedruki z prasy w licznych antologiach, jak np.:
„Myśli ludzi wielkich, średnich…” 1959 r. - Warszawa

„Technika na wesoło” 1960 r.- Warszawa

„Współczesna Aforystyka Polska” 1984 r.- Łódź

„Kpinki i docinki” z_zapisków o_satyrze poznańskiej 1989 r. - Poznań.

„Aforystykon” 1992 r. - Opole

„Aforyzmy polskie” 2001 r.- Kęty

„Księga Aforystyki Polskiej” – „Potęga myśli” 2002 r. - Katowice

„Aforyzmy Świata” 2003 r.- Katowice

„Aforystyka Polska - Polnische Aphoristic” 2004 r.- Poznań

„Księga Aforyzmów” 2005 r.- Warszawa

„Wielka Księga Myśli Polskiej” 2005 r. – Warszawa

Jednakże pod wpływem poznańskich kolegów - satyryków: Włodzimierza Ścisłowskiego oraz Lecha Konopińskiego postanowił wydać najpierw część aforyzmów w tomie po polsku i w tłumaczeniu na język niemiecki pt. „ROK z VATem” - 400 aforyzmów w świetnym przekładzie Włodzimierza Zamlewskiego, nakładem Wielkopolskiej Agencji Literackiej - WAL. Tom ukazał się w r.2006. W następnym 2007 roku ukazał się jego tom pt.: „Fraszki, aforyzmy, limeryki” - czyli „DRAKO-róbstwo", także pod auspicjami: W.A.L. - Poznań-Lublin. Pracuje nadal jako dziennikarz w miesięczniku „Nasza Wielkopolska” w Poznaniu, który drukuje m.in. jego felietony z cyklu „Notatki amerykańskie” oraz aforyzmy. Za pracę już na emeryturze, otrzymał odznaczenie oraz tytuł „Zasłużony dla województwa wielkopolskiego", poprzednio był tylko - zasłużonym dla miasta Kielc, dla województwa kieleckiego, dla Radia i Telewizji, dla kultury, dla miasta Poznania oraz województwa poznańskiego. Zdobył też dziennikarską nagrodę „Srebrnego Ratusza” (poznańskiego). W roku 2007 za pracę organizacyjną w tworzeniu Stowarzyszenia Kombatanckiego „Dzieci z Wronieckich Cel 1939” oraz inicjatywy, polegające na uzyskaniu praw kombatanckich ponad 180 żyjących jeszcze ofiar hitlerowskiego bestialskiego więzienia, a potem wywozu dzieci do G.G., otrzymał „Krzyż Kombatancki", zaś z okazji 75 rocznicy urodzin Medal: za pracę organiczną Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „LABOR OMNIA VINCIT". W tym też czasie ukończył właśnie pracę nad tomem aforyzmów „polsko-angielskich", pt. „Notatki Myśli-wego” - „Thoughts Hunter” w tłumaczeniu córki Joanny Podlewskiej-Ely, przebywającej od lat 20 w Stanach Zjednoczonych. Zawiera on ponad 780 aforyzmów, ilustrowanych rysunkami, odnalezionymi w tekach prac, zmarłego przed laty Artysty Stanisława Mrowińskiego m.in. : „exlibrisów", czy grafik przez Irenę Rychły-Mrowińską. Podsumował w tym tomie niejako 55 lecie swej pracy nad aforyzmami. Okazją była 77 rocznica urodzin autora. W roku nadano mu tytuł: „Lidera Pracy Organicznej” i wręczono statuetkę „Hipolita”, którą Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wyróżnia zasłużonych w działaniu społecznym i różnych formach twórczości. Do roku 2013 otrzymał też za pracę społeczną i twórczą statuetkę z rąk Prezesa ZLP – Poznań Pawła Kuszczyńskiego: za „Całokształt działalności Twórczej” w ciągu ostatnich 60 lat. Okazją była Inauguracja XXXV Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Auli im. Lubrańskiego Collegium Minus UAM (rok 2012). Stowarzyszenie PTAAK wręczyło mu kolejną statuetkę „Wodnika” ufundowaną przez Krzysztofa Wodniczaka, zaś w czasie tej samej uroczystości uhonorowania wybitnych dziennikarzy, po decyzji Kapituły złożonej z członków SDPR, obdarowano Jubilata tytułem i statuetką „Poznańskich Koziołków” w randze, czynnego wciąż „Seniora Dziennikarzy”. Ryszard Podlewski działa jako Prezes Dziennikarzy Seniorów „Krąg”, wiceprezes Klubu Seniorów TV Poznań, członek Zarządu Oddziału Związku Literatów Polskich w Poznaniu i Zarządu Głównego ZLP w Warszawie. Nie zapomina o twórczości literackiej, bo w swoje 60-lecie debiutu prasowego wydał kolejny tom aforyzmów pt. „AFE-ryzmy” w serii wydawniczej ZLP Poznań LIBRA. Uroczystości Jubileuszowe, połączone ze Spotkaniami Autorskimi odbyły się w poznańskim Klubie „Krąg” oraz we Wronieckim Ośrodku Kultury w mieście rodzinnym aforysty i fraszkopisa. Miłą wiadomość uzyskał autor aforyzmów z Międzynarodowego Działu Wymiany Książek Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu – oto aż po trzy tomy aforyzmów i fraszek dotarły do słynnych księgozbiorów na świecie: do Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, do „Library of University in Oxford” i „Biblioteque de France w Paryżu. Wiadomość to była bardzo radosna, a przyczyniły się pewno do tego doskonałe przekłady na niemiecki i angielski. Dzieło to dwojga świetnych tłumaczy: Waldemara Zamlewskiego (na j. niemiecki) i Joanny Podlewskiej-Ely (na angielski). W trakcie przygotowań jest obszerny wybór drobiazgów satyrycznych pt. „Witam miny”. Na Facebook’u codziennie ukazują się obecnie aforyzmy i fraszki pt. „MYŚL NA DZIŚ”, których zanotowano ponad 600 jeszcze przed końcem roku 2013. Najwyżej oceniane i „lajkowane” oraz recenzowane przez czytelników, na tej wirtualnej prezentacji, znajdą z pewnością miejsce w nowym tomie. Po raz drugi odbył się w Poznaniu „AFORYSTYKON”, który przed laty zorganizowała w Kaliszu Urszula Zybura, najciekawsza poetka i aforystka. Ideę przeniosła do stolicy Wielkopolski, a poparł ją Poznański Oddział Związku Literatów Polskich. W poniedziałek 3 listopada odbył się on o godzinie 16 w Sali Czerwonej zwanej „Pod Królami” Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku. Mimo, że pora była dla wielu miłośników tej krótkiej formy literackiej o wiele za wczesna, frekwencja dopisała. Sala była niemal wypełniona. Było nad czym się zadumać, czasem roześmiać , zaś „ławę aforystów” wypełnili: Urszula Zybura, dwóch członków „Klubu Dziennikarzy Seniorów”: Lech Konopiński oraz Ryszard Podlewski, a także debiutujący w tej roli Lech Nawrocki. Wszyscy czworo są zrzeszeni w Związku Literatów Polskich – Oddziału Poznańskiego, co stawia Poznań na pierwszym miejscu w kraju pod względem czynnych aforystów!

Szanowni Państwo
Ryszard Podlewski pisarz, który nie będzie zapomniany. Kto czytał jego wspaniałe felietony o Ameryce, dzięki swej córce lekarzu zwiedził Stany Zjednoczone Ameryki. Pracuje nadal jako dziennikarz w miesięczniku "Nasza Wielkopolska w Poznaniu. Pisał felietony z cyklu "Notatki Amerykańskie", oraz liczne aforyzmy. Ale jego twórczość literacka, to pisanie aforyzmów, które wydał w licznych książkach. Zalicza się do czołówki pisarzy piszących aforyzmy. Ja piszący te słowa, razem z Ryszardem Podlewskim, jesteśmy z rocznika 1932, to już prawie wiek, a my jeszcze żyjemy i to aktywnie. Znamy przedwojenną Polskę no i wojnę z Niemcami, każdy z nas przeżył ją inaczej, ale co najważniejsze, że przeżyliśmy ją. Skończyliśmy szkołę średnią, Ryszard w Szamotułach a ja Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Potem były studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeżeli przeżyłeś wojnę to jesteś pewien, że będziesz długo żył. Dziś w 2013 roku zastanawiamy się nad tym, że my jeszcze żyjemy i nadal intensywnie pracujemy. Ryszard Podlewski pisze książki, a ja wydaję w internecie "Naszą Wielkopolskę". Czas nasz bije i też ucieka, dlatego Ryszard się spieszy, bo wie, że co napisze to zostanie. Każda książka to dzieło małych form, bo każdy aforyzm, każe nam myśleć, czasami nas zadziwia, ale też prawda w nim zawarta nas złości. Oto aforyzmy, które są tak prawdziwe, że utkwiły mi w pamięci:
"Gdy staremu przyjacielowi masz coś dobrego do powiedzenia o nim, powiedz zaraz zamiast wygłaszać pochwały dopiero w mowie nad jego grobem".

Ileż w tym aforyzmie prawdy. Przy grobie możemy powiedzieć wszystko, przestał być groźny, poprostu już nie żyje. Dziś widzimy jak Platforma się kłóci, co tam się dzieje? Ryszard Podlewski wyjaśnia:

"W polityce jak w kuchni, potrzebni są ludzie czystych rąk".

I dziś wiemy, że tych czystych rąk brakuje. I my wszyscy zadajemy sobie pytanie, czy partia przekrętów może rządzić Polską? Okazuje się, że może.

"Zarówno od łapówkijak i jałmużny nie płaci się podatków. Tak rosną fortuny".

Polska po katastrofie smoleńskiej, jest już inna, Polacy się nie zgadzają z oceną tego wypadku. Przyjechało setki ekspertów, najwięcej jest w PiS-ie, jak wiedzą, że samolot rozpadł się od wybuchu. Od razu okazało się, że mamy setki specjalistów i każdy ma swoją wersję tej katastrofy.

R. Podlewskitak napisał:

"Wielu skompromitowanych ekspertów należałoby, dla dobra kraju, jak najszybcie eksportować".

Wiadomo nie od dziś, że PO i PiS w tej sprawie lotniczej stale się kłócą, to Podlewski im mówi:

"Niezgoda także buduje. Mury między ludźmi".

Taki mur jest między Polakami, jest też w PiS-ie i PO. Ciekawe będą wybory , kto je wygra? Żeby tak pisać, trzeba długo żyć. Wtedy nam się wydaje, że znamy naszą Polskę, przeczytajcie aforyzmy Ryszarda, to ją lepiej poznacie.

Szanowni Państwo
Dziennikarze "Naszej Wielkopolski" wyróżnili Ryszarda Podlewskiego tytułem honorowym "Wybitny Wielkopolanin", za całokształt jego pisarstwa, a w szczególności wydanie książek z aforyzmami, które są unikatowe nie tylko w Polsce. Jego wielki dorobek będzie trwał i służył Polsce. Na zakończenie tego felietonu proszę przeczytać jeszcze jeden ważny aforyzm Ryszarda Podlewskiego.

"Szczęśliwy ten, kto nie musi być poddawany sondażowi idiotów".

To ja się do nich zaliczam, dlatego jestem szcześliwy. Ryszard Podlewski zalicza się do najlepszych piszących aforyzmy w Polsce, możemy wszyscy być dumni, że Wielkopolska ma takiego wspaniałego pisarza.

Ludwik Ratajczak