ARTYKUŁY
Z KATEGORII
PIĘKNY STARY RYNEK

Zaprojektowany przez prof. Z. Zielińskiego
 
Czy ktoś tak zaprojektuje centrum Starego Rynku

Jak będzie wyglądać centrum Starego Rynku
 
Pierwsze przykazanie Polaka: "Nie odwracajmy się od swej niepodległości". -ZROZUMIEĆ ZIELIŃSKIEGO

Poznaniu zaistniał splot absolutnie niepospolitych czynników i uwarunkowań historycznych. Daje on wyraźny asumpt, (wręcz zmusza nas do podjęcia inicjatywy) na miarę starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
 
WYBITNY WIELKOPOLANIN ZBIGNIEW ZIELIŃSKI
Autor: Redakcja   
17.11.2010.
Zbigniew Zieliński (1907 –1968) architekt, profesor kontraktowy Politechniki Poznańskiej (d. Wyższej Szkoły Inżynierskiej).

Architekt Prof.Zbigniew Zieliński

Prof. Zbigniew Zieliński wraz z zespołem nad makietą gipsową Starego Rynku w Poznaniu

Urodził się 28 XI w Poznaniu. W 1925 roku uzyskał maturę w gimnazjum im. I. Paderewskiego w Poznaniu. Dyplom inżyniera architekta otrzymał w 1931 na Politechnice w wolnym Mieście Gdańsku, a nostryfikował go na Politechnice Warszawskiej w 1939 roku. W 1932 rozpoczął pracę w Pracowni Urbanistycznej Wydziału Rozbudowy Miasta Poznania.

Do 1939 roku wykonał: studia zasięgów arterii komunikacyjnych radialnych i okrężnych, studia zasięgów sieci tramwajowej wg metody L. Sierksa, studium i projekt pierwszej w Poznaniu sieci dróg rowerowych, plany szczegółowe szeregu zieleńców, plany ogólne: Głównej, Rataj i Starołęki, plan podziału miasta na jednostki międzydzielnicowe, szereg planów szczegółowych: Wzgórza Św. Wojciecha, ul. Palacza i spółdzielni Mieszkaniowej “Strzecha”, Górczyna i Kopaniny, ul. Kościelnej i zach. Jeżyc, Głównej i Osiedla Warszawskiego, Ostrowa Tumskiego i Zagórza, kościoła Św. Jana i warowni Rocha, Rynku Śródeckiego, Placu Kolegiackiego, rynku dla Górczyna, ośrodka handlowego dla Grunwaldu, rynku Wsch. Oraz uporządkowania Placu Wolności.

Po wojnie przeprowadził prace zabezpieczające ruiny katedry, ratusza i Pałacu Górków. Opracował projekt zagospodarowania przestrzennego zabytkowego Starego Miasta w Poznaniu. W latach 1946 – 49 powstał projekt odbudowy Starego Rynku w skali 1:100 wraz z modelem gipsowym. W latach 1949-53 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej współpracował nad projektami odbudowy domków budowniczych oraz gabarytów domów przy Starym Rynku. W latach 1950-52 opracował projekt odbudowy Zamku Przemysła wraz z otoczeniem.

Wysiedlony w 1940, w 1943 pracował w Radomiu jako kierownik Wydziału Budownictwa, później przebywał w Częstochowie. W 1945 wrócił do Poznania i podjął prace jako kierownik Wydziału Planowania i Rozbudowy Miasta. Pod jego kierunkiem wykonano inwentaryzację szkód wojennych z naniesieniem ich na plan miasta oraz dokumentację fotograficzną. Od 1945 roku był konsultantem dokumentacji do kompleksowej odbudowy Starego Rynku i zniszczonych części Starego Miasta. Był m.in. głównym konsultantem i autorem projektu rekonstrukcji Wagi Miejskiej na Starym Rynku w Poznaniu. Za projekt odbudowy Starego Miasta uzyskał wraz z zespołem nagrodę państwową II stopnia (1956). W latach 1947-53 prowadził w Szkole Inżynierskiej wykłady i ćwiczenia z historii architektury polskiej.

Był też znakomitym gawędziarzem, popularyzującym dzieje miasta i jego zabytków. Od 1959 roku pracował w Muzeum Historii miasta Poznania, nie przestając wykonywać prac projektowych i konserwatorskich przy odbudowie obiektów zabytkowych. Zmarł 21 IV 1968 roku w Poznaniu.

Dzięki wspólnej inicjatywie Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz dra Andrzeja Gawrońskiego, konsula honorowego Królestwa Niderlandów prof. Zbigniewa Zielińskiego uhonorowano pośmiertnie poprzez przeniesienie jego prochów na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan w 2006 roku.

3 października 2003 roku podczas Dnia Architekta Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, Andrzej Kurzawski – prezes Poznańskiego Oddziału SARP, Marek Czuryło – przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów oraz Andrzej Gawroński dokonali odsłonięcia tablicy znakomitego architekta Zbigniewa Zielińskiego na północnej ścianie poznańskiej Wagi. Autorem płaskorzeźby jest artysta plastyk Jan Śliwiński, a jej fundatorami władze miasta, Fundacja Gawrońskich oraz SARP.

Również w 2003 roku, w marcu w Odwachu miała miejsce wystawa Miasto sercem budowane, będąca częścią obchodów 750-lecia lokacji miasta Poznania i hołdem oddanym architektowi, któremu Poznań zawdzięcza swój wizerunek. Na wystawie zaprezentowano przede wszystkim reprodukcje zdjęć zaginionej makiety Starego Rynku, reprodukowane szkice i rysunki Zielińskiego, niezrealizowane projekty Zamku Przemysła oraz zdjęcia i pamiątki rodzinne. Podczas ekspozycji odbyła się również projekcja filmu o Zbigniewie Zielińskim.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »