Dlaczego gen. Tadeusz Kutrzeba został uhonorowany tytułem Wybitnego Wielkopolanina
13.11.2009.

W wojskowej karierze Tadeusza Kutrzeby nic się nie zmieniło nawet po zamachu majowym. Chociaż opowiedział się po stronie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i uczestniczył w pracach dowództwa wojsk, walczących przeciwko marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, to jednak gdy ten przejął władzę, Kutrzeba pozostał na swoim dotychczasowym stanowisku. Awansowany w 1928r. do stopnia generała brygady, objął komendę Wyższej Szkoły Wojennej, którą sprawował aż do wybuchu wojny. Równocześnie był inspektorem armii.

Pomnik Armii Poznań

Pomnik Armii Poznań w Poznaniu, to jedyny pomnik w Polsce, który sławi żołnierza polskiego w wojnie z Niemcami w 1939 roku.

Tuż przed wybuchem wojny Kutrzeba otrzymał szlify generała dywizji. Przejął równocześnie już formalnie obowiązki dowódcy Armii ‘’Poznań’’. Z tą armią rozpoczął swój szlak bojowy we wrześniu 1939r. Potem w bitwie nad Bzurą dowodził grupą Armii ‘’Poznań’’ i ‘’Pomorze’’. Wraz z mniejszością Armii ‘’Poznań’’ przebił się do Warszawy i tam oddał pod komendę gen. Juliusza Römmla. Został wówczas zastępcą Armii ‘’Warszawa’’. W obronie Warszawy dzielnie sobie poczynały jedynie dwie jednostki pozostałe po Armii ‘’Poznań’’, mianowicie 25 dywizja piechoty i Wielkopolska Dywizja Kawalerii, do ostatniej chwili dotrzymując wierności swemu dowódcy. Pod jego dowodzeniem, jednostki Armii ‘’Poznań’’, z których większość posiadała rodowód Powstania Wielkopolskiego, walczyły z wielkim poświęceniem, ale i z rozwagą. W bitwie nad Bzurą, gen. Kutrzeba w kruchej sytuacji wojennej, wykorzystując bojowego ducha swoich podkomendnych i ich heroiczne zacięcie, przejął 9 września inicjatywę i pierwszy uderzył na wroga. Zaskoczenie Niemców było kompletne, z pewnością także dlatego, że z ich strony zawiodło rozpoznanie sił polskich. Ten zwrot zaczepny poznańskiej armii zapoczątkował kilkudniową, największą w wojnie obronnej i najważniejszą bitwę Września. W tej bitwie najeźdźca, posiadający przecież ogromną przewagę w ludziach i uzbrojeniu, został zmuszony do zmiany perfekcyjnie opracowanych planów operacyjnych oraz skierowania nad Bzurę, m.in. spod Warszawy i innych pól działań kilkunastu dywizji, lotnictwa i wojsk pancernych. Niestety w momencie uzyskania pewnej przewagi, wynikającej z zaskoczenia i bitności poznańskich żołnierzy, natarcie osłabło.

Zdecydowała w tym momencie ostrożność gen. Kutrzeby, który nakazał odwrót. Trzeba jednak dostrzec fakt, że generał działał w pewnym osamotnieniu, do ostatka wierzył we włączenie się do działań sąsiada z południa. jakże bolesne dla tysięcy rodzin poległych, jego Armia ‘’Poznań’’ pozostanie na zawsze sławna. Bo miała ona szczęście do dowódcy. Pozostał jej chlubą. A ulica jego imienia symbolicznie sąsiaduje z pomnikiem Armii ‘’Poznań’’.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484