Dążenie do konstytucyjnej decentralizacji Rzeczypospolitej Polskiej przez powołanie samorządów w powiatach i przekazanie kompetencji administracyjnych powiatom i województwom-regionom.
Stworzenie społecznie zaakceptowanych zrębów samorządnej regionalizacji oraz rozwijania jej zasad w ramach jednolitego państwa z gwarantowanymi przez ustawy prawami i obowiązkami regionów.
Powołanie 9 - 12 dużych województw - regionów w Polsce.
Rozwój i wspieranie regionalnego samorządu gospodarczego.

mgr Ludwik Ratajczak
Prezydent,
Ekspert Konstytucyjny
mgr Krzysztof Pawlowski
Wiceprezydent,
Prezes Kapituły Nagrody Gospodarczej,
Prezes Zarządu Porty Lotnicze Ławica
mgr Zygmunt Andrzejak
Wiceprezydent,
Dyrektor Banku Śląskiego w Poznaniu
mgr Tomasz Bendlewski
Członek Zarządu,
Prezes Zarządu - TOTAL-grupa consultingowa
prof. dr hab. Józef Orczyk
Członek Zarządu,
Profesor Akademii Ekonomicznej,
Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
mgr inż. Jakub Zawadka
Członek Zarządu,
Prezes Zarządu - Złoty Medal
prof. dr hab. Witold Wielecki
Członek Zarządu, Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu


agencja reklamowa poznan